de inhoud van een pagina.

                        en wat is er anders aan het verslag?

een doornsee pagina

een tafel of een stoel,
wat is het verschil?

Vanuit het oogpunt van je portfolio zit er niet veel verschil in je meubels. Elk meubel volgt namelijk dezelfde stappen wat wij de ‘projectcyclus’noemen. In het begin is dit nog erg fictief zoals het klantgesprek (wat er niet is), maar uiteindelijk zal je merken dat elk meubel een begin en een eind heeft. Daartussen volg je steeds dezelfde stappen. deze stappen heet de Projectcyclus.De projectcyclus is terug zien op de pagina van je meubel.
achter
De projectcyclus op het hmc
Het proces van ontwerpen start met het zoeken van een klant en het opstellen van een programma van eisen. Je ontwerpt je tafel door middel van handschetsen en werkt het ontwerp uit op de computer. Het ontwerpproces wordt afgesloten met het maken van een genormeerde constructietekening van het definitieve ontwerp. Bij het vak persoonlijke werkvoorbereiding maak je een omschrijving van het productieproces. In de machinale bewerk je het materiaal voor de tafel en in het praktijklokaal monteer je de bewerkte onderdelen tot één geheel. Het afwerken van het meubel voer je ook uit in het praktijklokaal. Je beheert je eigen werkplek, houdt deze ordelijke en controleert de gezamenlijke werkplekken van je klasgenoten. Ter afsluiting documenteer je de projectresultaten in een verslag.

zo doen we het

de cyclus ontrafeld

stap2

de klant/ het klantgesprek

Wat zijn de eisen die je klant heeft ten aanzien van je meubel? Wat kun jij bieden om het meubel nog mooier te maken? Dit is het startpunt van je meubel. Erg belangrijk want de klant is koning…

  • Geef een duidelijke beschrijving van deze eisen en wensen

programma van eisen

Voordat je met het echte ontwerpen begint, moet je helder voor
ogen hebben aan welke technische, functionele en uiterlijke
kenmerken het eindproduct moet voldoen, wil het aansluiten bij:
1. de behoeften van de klant of die van jezelf als opdrachtgever;
2. de eisen die vanuit school gesteld worden;
3. jouw eigen leerdoelen bij dit project

  • Je hebt het programma van eisen al geschreven. Deze kun je ook gebruiken op de pagina in je portfolio

stap4

schetsontwerp

Met het PvE als uitgangspunt onderzoek je de mogelijkheden voor je ontwerp.Dit doe je door het bestuderen van (literatuur over) kast-, lade en deurconstructies, het verzamelen van inspirerend beelmateriaal en het maken van schetsen.Een aantal beste ontwerpideeën leg je vast in ruimtelijke handschetsen van het gehele meubel en in schetsen van belangrijke details.Je geeft ook de globale afmetingen aan. 

  • geef een aantal schetsen weer en beschrijf de keuze voor het uiteindelijke ontwerp
stap5

Ironcad scene

Een goedgekeurd idee werk je verder uit tot een definitief ontwerp waarin vorm, afmetingen, constructiedetails en materiaal compleet vastliggen.Dit doe je aan de hand van een gedetailleerd 3D-modelin Ironcad ende hieronder besproken handtekeningen.

  • Laat je 3d tekening zien

en wensen

werkvoorbereiding

Je maakt in een logische volgorde een planning voor het productieproces met alle informatie die daarbij hoort. Maar voordat je kunt beginnen heb je de tekeningen nodig die je hebt gemaakt bij PO. Aan de hand van je eigen tekeningen maak je een persoonlijke werkvoorbereiding.

  • gebruik je werkstuk analyse
stap7

maken

Voor velen de leukste stap van het meubelmaken. Echter alle voorgaande stappen zijn noodzakelijk .

In je portfolio laat je dezelfde handelingen zien die je ook in het verslag hebt geschreven

  • gebruik je verslag óf schrijf het verslag gewoon op je website

Bekijk

hier

enkele

voorbeelden

van

mede

studenten